Lập dự toán công trình DT101

03. Đào móng bằng máy, đào bó nền bằng thủ công

*** Công tác đào móng bằng máy

+ Ý: công trình của mình máy đào <=0.8 m3 có thể vào và đào móng được nên mình sẽ sử dụng máy đào <= 0.8 m3 để đào móng.

+ Tên công tác: giữ nguyên

đo bóc khối lượng đào móng

Taluy 30%: khi đào không thể đào thẳng xuống mà phải đào một góc 30%.

Một số đồng nghiệp lập dự toán sẽ nhân thêm hệ số 80%. Sau đó sẽ thêm một công tác đào đất bằng tay. Trong công tác này mình sẽ copy ở trên và điều chỉnh hệ số 80% thành 20%.

đo bóc khối lượng đào móng bằng máy đào và thủ công

Đồng nghiệp có quan điểm rằng đào máy không thể đào được như thiết kế. Vì vậy phải có nhân công xuống hoàn thiện hố móng nên đào máy là 80% và đào tay là 20%. Còn đơn giá nhân công trong công tác đào máy là chi phí cho thợ điều khiển máy.

Theo mình thì quan điểm trên chưa chính xác vì trong công tác đào máy đã có đơn giá nhân công hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Mặt khác đơn giá máy thì công đã bao gồm chi phí tiền lương thợ điều khiển máy.

*** Công tác đào bó nền bằng thủ công

+ Ý: không phải công tác nào đào bằng máy cũng phù hợp, đào bó nền cũng vậy. Gạch xây bó nền rộng 200 kết hợp với bê tông lót móng mỗi bên ra 100. Tổng cộng chiều rộng đào bó nền là 400. Vì vậy đào thủ công là hợp lý nhất.

+ Tên công tác: giữ nguyên

đo bóc khối lượng đào bó nền

Vì bó nền “chạy” xung quanh nhà nên để dễ kiểm soát khối lượng mình sẽ đo bóc theo chiều kim đồng hồ. Như hình trên mình bóc từ trục 1, A-B, sau đó là trục B, 1-2, kế tiếp là trục 2, B-A. Và cuối cùng là trục A, 2-1 (quay về điểm ban đầu).

Bạn lưu ý sau khi đào móng mình sẽ đào bó nền, vì vậy chiều dài đào bó nền mình sẽ trừ đi móng. Để tính được chiều dài trục 1, A-B bằng 2.4 (m) mình sẽ có các cách sau:

Cách 1: 3.6-0.6*2 = 2.4 (m)

Cách 2: 3.6-1.2 = 2.4 (m)

Cách 3: 4.8-1.2*2 = 2.4 (m)

Và mình chọn cách 1 để tính chiều dài. Dưới đây là video mình thực hiện cho 2 công tác trên.

Leave a Comment

1 thought on “Lập dự toán công trình DT101”

Comments are closed.